Pricing quickscan

Via ons op maat gemaakt pricing advies stellen onze adviseurs in overleg met uw organisatie een gericht handboek samen op basis waarvan prijsbeslissingen kunnen worden genomen.

Lees meer over de Pricing Advies

Cursussen

Hampro organiseert cursussen en trainingen om meer inzicht te geven in de verschillende pricing technieken en de mogelijkheden het gebruik hiervan te optimaliseren.

Lees meer over onze cursussen

Publicaties

Op de Nederlandse markt is nagenoeg geen informatie te vinden over pricing en prijstechnieken. Hampro publiceert daarom in eigen beheer via white papers en een boek de basisprincipes van pricing.

Lees meer over onze publicaties
Advies

Advies

Interim

Interim

Trainingen

Trainingen